Dale Carnegie Türkiye

Tüm Programlar / Liderlik / Sonuçlara Ulaştıran Liderlik: İnsanlardaki Yeteneği Açığa Çıkarın

Sonuçlara Ulaştıran Liderlik: İnsanlardaki Yeteneği Açığa Çıkarın

Leadership Training for Results: Unleash Talent in Others

Ekibinizi sınırların ötesinde çalışmaya teşvik edin.

Başarılı bir lider, liderliğin işi yapmak ya da övgü almak değil, başkalarının başarılı olmasını sağlamak ve onlara ilham vermek olduğunun farkındadır.

Hakkında

Liderlik ister bir unvanla verilsin ister başkalarının saygısıyla kazanılsın, öngörülemeyen en büyük değişken olan insanlarla yüzleşme becerisi ve istekliliği gerektiren benzersiz ve zor bir beceridir. Bu değişkenlik sadece insanların çeşitliliği (kuşak, kültür, eğitim, zihniyet vb.) değil, aynı zamanda yaşamlar, duygular, durumlar, yetenekler ve tercihlerdeki farklılıklar şeklini alır.

Kimler Katılmalı?

Süre

Popüler formatlar şunları içerir: 8 hafta boyunca haftada bir kez, ardı ardına 3 gün ve 12 hafta boyunca haftada bir kez.

SÜRE

8 Oturum

Bu standart programdır ve tüm versiyonlar bu seçenekten geliştirilir. Bu, 8 kişisel seansla şahsen teslim edilir. Belirli lokasyonlarda çevrimiçi olarak Farkındalık ve Sürdürülebilirlik Oturumları da sunulmaktadır.

Süre

3 gün

Bu, yüz yüze 3 günde gerçekleştirilen yoğun bir daldırma deneyimidir. Tüm içerik, üç gün tamamlandıktan sonra düzenlenen bir sürdürme oturumunda raporlanan iki taahhüt raporu (biri stresi kontrol etme ve biri insan ilişkileri taahhüdü) ile ele alınmaktadır. Bu seçenek, hızlı sonuç almak isteyen ve zaman baskısı altında olan kişiler için idealdir.

SÜRE

12 Oturum

Bu genişletilmiş versiyon, daha fazla koçluk ve uygulama, düşünme (doğaçlama konuşma), inançla iletişim kurma, daha hevesli ve olumlu bir tutum için hedef belirleme, diğer faaliyetlerle birlikte insan ilişkileri sorumluluğunu pekiştirmek için ek modüller sağlar. Becerileri uygulamak için daha fazla zaman tercih ediyorsanız, bu sürüm aşağıdakiler için iyi bir seçenektir.

Ne Öğreneceksiniz?

Bu programda liderlik (işleri halletmenin insani yönü) ve yönetim (süreç yönü) arasında ayrım yapıyoruz. Her iki unsur da gereklidir, ancak tek başına yeterli değildir. Bu iki unsur beş temel faktörde bir araya gelmektedir:

 1. Gelecek için sorumluluk almak (kendi kendini yönlendirme ve öğrenme çevikliği) - Liderler vizyonu birlikte yaratır, bunu başarmak için çalışır, sonuçlara ulaşır ve hatalarından ders çıkarır. Liderlikleri aracılığıyla üretken bir kültür yaratmak için değerlerini takip ederler ve insanları maksimum potansiyellerine ulaştırmaya odaklanırlar.
 2. Güven ve psikolojik güvenlik kültürü oluşturun - Liderler, insanların performans göstermesini ve yenilik yapmasını güvenli hale getirir. Liderler, güven ve saygının geliştirilmesi yoluyla ekipler ve ortaklıklar oluşturarak, parçalarının toplamından daha büyük bir bütün yaratabilirler.
 3. İşbirliği için bir kültür yaratın - Liderler, çözümlerin grubun en iyi fikirlerinden gelişmesine izin verir ve sorun çözmede bir ekip yaklaşımı benimser. İşbirliğine dayalı bir ortam, birbirine ve başarılı olmak için gereken sistem ve kaynaklara güvene dayanır. Liderler, insanların işlerini iyi yapabilmeleri için gerekli kaynakları sağlayarak ekiplerinin gelişmesini sağlar.
 4. Etkili iletişim kurun - Liderler, ilişkiler kurarak, arzulanan zorlayıcı bir gelecek yaratarak ve insanların bu geleceğin neresinde yer aldıklarını anlamalarına yardımcı olarak işlerinde insanları etkilerler. Bunu etkili ve empatik sorgulama yoluyla yaparlar ve insanların aidiyet ve önem duygusu hissetmelerine yardımcı olmak için kurumla ilgili bir bakış açısına sahip herkesi dinlerler. Aktif olarak geri bildirim talep ederler ve güvenilirlik ve güven oluşturmak için duyduklarına göre hareket ederler.
 5. Güvenilirlik göstermek - Liderler, kurumsal başarı için hayati önem taşıyan sonuçları elde etmek için yapacaklarını söyledikleri şeyleri yaparlar ve diğerlerinin de yapmasını sağlarlar. Net performans hedefleri belirler ve koçluk ve mentorluk yoluyla beklenen ve gerçekleşen performans arasındaki açığı kapatırlar. Kendileri için övgü almak yerine başkalarına övgü verirler.

Bir lider olarak benzersiz güçlü yönlerinizi geliştirin ve kuruluşunuzda bir lider olarak sizi bir sonraki başarı düzeyinize taşıyabilecek beceri ve özelliklere ulaşmanıza yardımcı olacak ek yetkinlikler geliştirin.

Kapsamlı Eğitim Almış Eğitmenler Bekleyin: Sonuçlar için Liderlik Eğitimi katılımcıları: Başkalarındaki Yeteneği Ortaya Çıkarın eğitiminin katılımcıları, satışa yeni başlayanlardan becerilerini yenileyen kıdemlilere kadar geniş bir deneyim yelpazesinden oluşmaktadır. Yeni beceri ve fikirleri denemek için güvenli bir ortam yaratmak amacıyla Psikolojik Güvenlik vurgulanmaktadır. Eğitmenler son derece titizlikle incelenmekte ve küresel çapta tutarlı sonuçlar elde etmek için ISO9002 sertifikalı yoğun bir eğitimden geçmektedir. Küresel bir organizasyonun parçası olsalar da, yerel kültürünüze, geleneklerinize ve dilinize bağlıdırlar.

Atılımlar Bekleyin: Yeni bir araç her tanıtıldığında, satış uygulamanıza taşınmadan önce 'doğru' şekilde gösterilir ve uygulanır ve o anda koçluk yapılır. Bir araç müşterilerle ve diğerleriyle test edildikten sonra, grup neyin işe yarayıp neyin yaramadığını rapor ederek kendini sorumlu tutar. Bu etkileyici yaklaşım, herkesin birbirinin çabalarından bir şeyler öğrenmesini mümkün kılar.  Olumlu pekiştirme ile bir dizi başarılı girişim deneyimlenerek alışkanlıklar değiştirilir ve yeni beceriler kökleşir.

 Neden Öğrenmek İstiyorsunuz?

Küreselleşmenin, hızlı değişimin, rekabet baskısının, belirsizliğin, karmaşanın, aksamaların ve net cevapların olmadığı bir dünyada liderlik hafife alınmamalıdır. Etkisiz liderlerin maliyeti, kaçırılan hedefler, düşen performans, ilgisiz çalışanlar ve boşa harcanan diğer kaynakların yanı sıra kaçırılan fırsatlar şeklinde ortaya çıkar.

Liderlik, diğer insanlar aracılığıyla sonuçlara ulaşmaya dayanır. Bu kulağa basit gelse de, çok sayıda insanı veya ekibi dahil etmeyi, rekabet halindeki öncelikleri yönetmeyi, zorlayıcı bir yönlendirme sağlamayı, silolar arasında çalışmayı ve sınırlı kaynaklarla nasıl sonuç elde edileceğini bulmaya çalışmayı gerektirir.

 Size Nasıl Yardımcı Olacak?

Karmaşık insani ve kurumsal zorlukların üstesinden gelmek, etkinizi artırmak ve yeni liderler yetiştirmek için daha donanımlı olacaksınız. Ölçülebilir sonuçlar elde etmek için yeni becerilerinizi kullanın, kuruluşunuz için değerinizi yükseltin ve kendinizi daha fazla ve farklı zorluklar için konumlandırın. Ödül, ekibinizin ilerlediğini ve farkındalığınızın bir sahip gibi düşünmeye ve kültürü etkilemeye kaydığını görmektir.

Liderlik tek başına yapılan bir faaliyet değildir; liderin birlikte çalıştığı insanlara nasıl davrandığı ve insanların kendileri ve işleri hakkında nasıl hissetmelerini sağladıklarıyla ilgilidir. Bu, liderlerin mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için başkalarını etkilemelerini ve başkalarından etkilenmelerini sağlar. Başkaları aracılığıyla işlerin yapılabilmesi için liderlerin bunu önemsemesi gerekir. Katılımcılar sıklıkla kohortlarından aldıkları fikir ve bilgilerin sürecin tüm faydalarını hızlandırdığını ve hatta planlanan oturumların sonuçlanmasının çok ötesinde profesyonel ilişkilerle sonuçlandığını belirtmektedir.

 Yetkinlikler

 • Liderlik: İş değerini artırmak için vizyon, misyon ve değerleri hizalayarak iş sonuçlarını yönlendirir. İstenen sonuçlara ulaşmak için başkalarının benzersiz yetenek ve becerilerinden yararlanır.
 • İnisiyatif: Proaktif olarak işlerin gerçekleşmesini sağlar. Kendisi ve başkalarıyla birlikte değerlendirir ve düzeltici önlemler alır.
 • Kişilerarası Beceriler: Kurum içinde ve dışında sürekli olarak güçlü, uzun vadeli ilişkiler kurar.
 • Karar Verme: Gerçekleri, riskleri, hedefleri ve öncelikleri göz önünde bulundurarak eylem planları arasından seçim yapar.
 • Takım Çalışması: Bireysel, ekip ve kurumsal hedeflere en etkili şekilde ulaşmak için yetenekleri görevle eşleştirerek kaynakları hizalar.
 • İletişim: İlgili sözlü ve yazılı bilgilerle desteklenen aktif dinleme uygular.
 • Değişim yönetimi: Organizasyonu dönüştürmek için kendini, diğerlerini ve süreçleri yeniden yönlendirme fırsatları arar.
 • Sonuç odaklıdır: Başarılar konusunda tutkuludur ve kendini hedeflere ulaşmaya ve sorunları çözmeye adamıştır.
 • Vizyon sahibi: Gelecek odaklıdır. Nihai başarı açısından neyin olabileceğine ve olması gerektiğine dair ikna edici bir resim geliştirmek için hayal gücünü ve bilgeliği uygular.
 • Profesyonellik: Güvenilirliği teşvik eden bir dürüstlük, güven ve doğruluk imajı yansıtır.
Ek Kaynaklar

Çalışanlarınız Motive mi?

Kendi yönetim, iletişim ve liderlik becerilerinizi belirlemek için hızlı bir değerlendirme yapacaksınız. Geliştirmeniz gereken alanları ele almak ve uzmanlık alanlarınızı vurgulamak için size bir dizi yönerge verilecektir.

Daha fazla bilgi >

Performans Koçluk Süreci

İnsanların en yüksek potansiyellerine ulaşmak için sürekli olarak motive oldukları bir atmosfer yaratmak için kanıtlanmış yedi adımı ve pratik teknikleri öğrenin. Güçlü yönleri ve fırsatları fark etmenin, etkili geri bildirim vermenin ve doğru türde destek ve takdir sağlamanın yollarını keşfedin. 

Daha fazla bilgi >

Dale Carnegie Metodolojisi

Dale Carnegie® metodolojisi, işe yaradığını kanıtlayan binlerce referansla zaman içinde test edilmiştir. En başından itibaren, bireysel düzeyde, esnek hedefler belirleyeceksiniz ve sosyal öğrenme ortamının desteği, yüksek eğitimli kolaylaştırıcıların ‘anlık’ koçluğu, taahhütlere karşı hesap verebilirlik ile ilerleme kendiniz ve başkaları tarafından görülebilecektir. Dale Carnegie® metodolojisinde, zayıf yönlerimizi yenmek için güçlü yönlerimizi geliştirmeye odaklanırız. Herkesin doğuştan mükemmelliğe sahip olduğuna ve bunun sadece tanımlanması ve beslenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Özellikler

   eVolve nedir?

eVolve, deneyim, sosyal işbirliği, pratik ve gerçek dünyada uygulama yoluyla beceriler geliştirmek için tasarlanmış dönüşümsel bir öğrenme platformudur. eVolve, Dale Carnegie’nin zaman içinde test edilmiş ilkelerini ve performans değişikliği yaratan benzersiz eğitim metodolojisini kullanan tek çevrimiçi öğrenme platformudur. eVolve öğrenme platformu tarafından yükseltilen eğitimlerde, eğitim öncesinde, sırasında ve sonrasında eğitmeniniz ve meslektaşlarınızla bağlantı kuracak ve öğrenme yolculuğunuzu tamamlamak için dijital içeriğin kilidini açacaksınız. Becerilerinizi 12 aylık genişletilmiş erişim ile sürdürün ve geliştirin.

 

  Her Yerden Öğren ne anlama geliyor?

Her Yerden Öğren seçeneğine sahip eğitimler, en rahat öğrenebileceğiniz yeri seçmenize olanak tanır; eğitim odasında veya çevrimiçi canlı olarak. Oturumdan oturuma nasıl katılmak istediğinizi siz seçersiniz. Programınızın kariyerinizi ilerletmenize veya kişisel gelişiminize engel olmasına izin vermeyin. Dale Carnegie Learn from Anywhere ile artık programlarımızı gerçekten esnek bir formatta deneyimleyebilirsiniz. Bir hafta çevrimiçi olarak canlı katılın, ertesi hafta yüz yüze. Nasıl katılmak istediğinizi siz kontrol edersiniz. İster yüz yüze ister çevrimiçi canlı olsun, deneyimleriniz aynıdır. Aynı eğitmen aracılığıyla, aynı sınıf arkadaşlarınızla birlikte öğrenin ve konumdan bağımsız olarak aynı içerik deneyimiyle gelişin. (Optimum deneyim için grup büyüklüğü korunmalıdır. Eğitmen tarafından onaya tabidir).

EKİBİNİZİ EĞİTMEK Mİ İSTİYORSUNUZ?

Program hakkında sorularınız ve başvuru için aşağıdaki formu doldurarak bize bilgi bırakmanızı rica ederiz.

Kurumsal Gelişim Danışmanımız size en kısa sürede geri dönecektir.

Sağladığınız bu bilgiler gizlilik politikamızın şartlarına uygun olarak kullanılacaktır.

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: