Dale Carnegie Türkiye

Ekibinizin Aynı Hedefe Doğru Çalışmasını Nasıl Sağlarsınız?

İnsanları kazanmak belli bir beceri gerektirir. İster deneyimli bir CEO, ister bir takımın yönetici lideri veya Dale Carnegie ilkelerini özümsemek isteyen bir girişimci olun, yöntemlerimiz rolünüzde daha başarılı olmanız için size rehberlik edebilecektir.

Takımlar İçin Eğitimlerimiz
Takımlardaki temel aksaklıklar

TAKIMLARDAKİ TEMEL AKSAKLIKLAR

Edit Content

Etkili Takımlar Yaratma

Patrick Lencioni «Takımlardaki Beş Temel Aksaklık» Modeli

Kurumda etkili takımlar yaratmak neden önemlidir? Bunu Patrick Lencioni’nin ağzından aktarmak gerekirse: “Eğer organizasyondaki herkesin aynı yöne kürek çekmesini sağlarsan, her zaman, her sektör ve pazarda, her türlü rekabetin üstesinden gelebilirsin. “

– Patrick Lencioni

Çünkü bunu sağlayabilen takım üyeleri;

 • yanlış konularda konuşup zaman kaybetmez
 • aynı konulara tekrar tekrar dönmek zorunda kalmaz
 • daha iyi kararlar alır
 • daha kısa zamanda daha fazlasını başarırlar.

Dale Carnegie Türkiye olarak kurum içinde Takım yaklaşımının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz. Patrick Lencioni «Takımlardaki Beş Temel Aksaklık» modelini uygulayarak, kendi içinde entegre çalışabilen, üyelerinin birbirine güvendiği ve yaratıcı iş sonuçlarına ulaşabilen takımlar yaratmayı sağlıyoruz. Bunun için kurum ihtiyaçları belirlendikten sonra; adım adım yürütülen planlama kurumlara sunulmaktadır.

 

Programın Hedefleri:

 • Takım içindeki uyum ve işlevselliğin gelişimi
 • Ortak hedef doğrultusunda takımların performansını iyileştirmek
 • Bir takım halinde hareket edebilmeleri için aksiyon planı oluşturmak

Siz de kararlı, üretken, birlikte iş sonuçları yaratan takımlar için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. “Takım çalışması, entelektüel iç görü veya ustalıklı taktikler gerektirmez. Her şeyden çok, cesaret ve kararlılık ile ilgilidir.”

– Patrick Lencioni

Hangi Takımlar için Uygundur

 • Takım çalışması motivasyonu ve yaratıcılığını arttırmak isteyenler
 • İletişimi geliştirerek, problem çözme yeteneğini geliştirmeyi hedefleyenler
 • Organizasyonel verimliliği ve etkinliği arttırmayı hedefleyeneler
 • Takımlarda bağlılık ve güven duygusunu yükseltmeyi isteyenler
 • Müzakere ve çatışma yönetiminde gelişmek isteyenler

Patrick Lencioni 500 Forbes Organizasyonu’nun bir çoğu ile yaptığı takım çalışmalarında bu modelle sonuç almakta.

Model, ana fikir olarak takımlarda sıklıkla görülen 5 işlevsel bozukluğa odaklanıyor ve takımın 5 farklı başlıkta mevcut durumunu tespit ediyor. Sonrasında ise yapılandırılmış bir reçete ile de tedavi yöntemleri öneriyor.

Model ana fikir olarak ekip üyelerinin;

 • Birbirlerinin önünde küçük düşme endişesi taşıdıkları durumlarda güven sorunu yaşayacaklarını,
 • Çatışmaktan kaçınarak, fikirlerini net olarak ortaya koymaya gönüllü olmayacaklarını,
 • Alınan kararlarını benimseyeceklerini, sorumluluk almayacaklarını ve kararların gerçekleştirilmesi için taahhüt altına girmek istemeyeceklerini,
 • Uygulama aşamasında sonuçlardan birbirlerini sorumlu tutmayacaklarını, bunun yöneticinin sorumluluğu altında olduğunu düşüneceklerini
 • Nijayetinde büyük resimdeki iş sonuçlarına kayıtsız kalacaklarını söylüyor.

TAKIMLARDAKİ TEMEL AKSAKLIKLAR

Edit Content

Etkili Takımlar Yaratma

Patrick Lencioni «Takımlardaki Beş Temel Aksaklık» Modeli

Kurumda etkili takımlar yaratmak neden önemlidir? Bunu Patrick Lencioni’nin ağzından aktarmak gerekirse: “Eğer organizasyondaki herkesin aynı yöne kürek çekmesini sağlarsan, her zaman, her sektör ve pazarda, her türlü rekabetin üstesinden gelebilirsin. “

– Patrick Lencioni

Çünkü bunu sağlayabilen takım üyeleri;

 • yanlış konularda konuşup zaman kaybetmez
 • aynı konulara tekrar tekrar dönmek zorunda kalmaz
 • daha iyi kararlar alır
 • daha kısa zamanda daha fazlasını başarırlar.

Dale Carnegie Türkiye olarak kurum içinde Takım yaklaşımının oluşturulmasına yardımcı oluyoruz. Patrick Lencioni «Takımlardaki Beş Temel Aksaklık» modelini uygulayarak, kendi içinde entegre çalışabilen, üyelerinin birbirine güvendiği ve yaratıcı iş sonuçlarına ulaşabilen takımlar yaratmayı sağlıyoruz. Bunun için kurum ihtiyaçları belirlendikten sonra; adım adım yürütülen planlama kurumlara sunulmaktadır.

 

Programın Hedefleri:

 • Takım içindeki uyum ve işlevselliğin gelişimi
 • Ortak hedef doğrultusunda takımların performansını iyileştirmek
 • Bir takım halinde hareket edebilmeleri için aksiyon planı oluşturmak

Siz de kararlı, üretken, birlikte iş sonuçları yaratan takımlar için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. “Takım çalışması, entelektüel iç görü veya ustalıklı taktikler gerektirmez. Her şeyden çok, cesaret ve kararlılık ile ilgilidir.”

– Patrick Lencioni

Hangi Takımlar için Uygundur

 • Takım çalışması motivasyonu ve yaratıcılığını arttırmak isteyenler
 • İletişimi geliştirerek, problem çözme yeteneğini geliştirmeyi hedefleyenler
 • Organizasyonel verimliliği ve etkinliği arttırmayı hedefleyeneler
 • Takımlarda bağlılık ve güven duygusunu yükseltmeyi isteyenler
 • Müzakere ve çatışma yönetiminde gelişmek isteyenler

Patrick Lencioni 500 Forbes Organizasyonu’nun bir çoğu ile yaptığı takım çalışmalarında bu modelle sonuç almakta.

Model, ana fikir olarak takımlarda sıklıkla görülen 5 işlevsel bozukluğa odaklanıyor ve takımın 5 farklı başlıkta mevcut durumunu tespit ediyor. Sonrasında ise yapılandırılmış bir reçete ile de tedavi yöntemleri öneriyor.

Model ana fikir olarak ekip üyelerinin;

 • Birbirlerinin önünde küçük düşme endişesi taşıdıkları durumlarda güven sorunu yaşayacaklarını,
 • Çatışmaktan kaçınarak, fikirlerini net olarak ortaya koymaya gönüllü olmayacaklarını,
 • Alınan kararlarını benimseyeceklerini, sorumluluk almayacaklarını ve kararların gerçekleştirilmesi için taahhüt altına girmek istemeyeceklerini,
 • Uygulama aşamasında sonuçlardan birbirlerini sorumlu tutmayacaklarını, bunun yöneticinin sorumluluğu altında olduğunu düşüneceklerini
 • Nijayetinde büyük resimdeki iş sonuçlarına kayıtsız kalacaklarını söylüyor.

Takımlarda en sık karşılaşılan temel aksaklıklara, bunların kök nedenlerine odaklanarak, kendi içinde entegre çalışabilen, üyelerinin birbirine güvendiği ve yaratıcı iş sonuçlarına ulaşabilen takımlar yaratmayı sağlıyoruz. Takımları ‘işlevsel’ hale getiriyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

güvenen takımlar

GÜVENEN TAKIMLAR

Edit Content

Güvenen Takımlar - Neuroteamview

Global Human Capital Trends –Deloitte, 2016 raporuna göre, günümüz VUCA dünyasına daha iyi adapte olabilmenin tek yolu kurum içinde takım bakış açısının yerleşmesidir. Bunun için takımın hedefleri ve kişilerin sorumlulukları net ve iyi yapılandırılmış olmalı. Temelinde güven olana takımlarda bilgi paylaşımı, karar alma ve çatışmaların çözümü takım başarısını ortaya koyuyor.

Güvenen takımlar:

 • Yüksek bağlılık
 • Yaratıcılık/İnovasyon
 • Yüksek performans gözlenmektedir.

Kurum içi ve liderlikteki doğru uygulamalar, ‘Güven’ hormonu olarak tanımlanan Oksitosin’in salgılanmasını arttırmaktadır.

 

NeuroTeamView Nedir?

NeuroTeamView, nörobilim temelli takım değerlendirmesidir.

Online sorular aracılığıyla, takımın 2 temel noktasına odaklanır: Psikolojik Güvenlik ve Duygusal Farkındalık.

Çalışmalar bu ikisinin eksikliğinin takımların yüksek performans göstermesini engellediğini ortaya koymuştur. NeuroTeamView bu anlamda tam bir tanı koyma aracıdır. Takımda performans için hangi noktaların iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koyar.

Ardından takım koçlukları ve gelişimin değerlendirildiği süreçlerle devam edilir.

 

Hangi Takımlar için Uygundur

– Takım çalışması motivasyonu ve yaratıcılığını arttırmak isteyenler

– Takımlarda bağlılık ve güven duygusunu yükseltmeyi isteyenler

GÜVENEN TAKIMLAR

Edit Content

Güvenen Takımlar - Neuroteamview

Global Human Capital Trends –Deloitte, 2016 raporuna göre, günümüz VUCA dünyasına daha iyi adapte olabilmenin tek yolu kurum içinde takım bakış açısının yerleşmesidir. Bunun için takımın hedefleri ve kişilerin sorumlulukları net ve iyi yapılandırılmış olmalı. Temelinde güven olana takımlarda bilgi paylaşımı, karar alma ve çatışmaların çözümü takım başarısını ortaya koyuyor.

Güvenen takımlar:

 • Yüksek bağlılık
 • Yaratıcılık/İnovasyon
 • Yüksek performans gözlenmektedir.

Kurum içi ve liderlikteki doğru uygulamalar, ‘Güven’ hormonu olarak tanımlanan Oksitosin’in salgılanmasını arttırmaktadır.

 

NeuroTeamView Nedir?

NeuroTeamView, nörobilim temelli takım değerlendirmesidir.

Online sorular aracılığıyla, takımın 2 temel noktasına odaklanır: Psikolojik Güvenlik ve Duygusal Farkındalık.

Çalışmalar bu ikisinin eksikliğinin takımların yüksek performans göstermesini engellediğini ortaya koymuştur. NeuroTeamView bu anlamda tam bir tanı koyma aracıdır. Takımda performans için hangi noktaların iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koyar.

Ardından takım koçlukları ve gelişimin değerlendirildiği süreçlerle devam edilir.

 

Hangi Takımlar için Uygundur

– Takım çalışması motivasyonu ve yaratıcılığını arttırmak isteyenler

– Takımlarda bağlılık ve güven duygusunu yükseltmeyi isteyenler

Nörobilim temelli bir takım değerlendirmessi aracı kullanarak, takımın iki temel noktasına odaklanıyoruz: Psikolojik Güvenlik ve Duygusal Farkındalık. Bu iki alandaki eksiklik takımın yüksek performans göstermesini engeller. Bu programda bu iki alanı masaya yatırıyoruz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ölümcül toplantılar

VERİMLİ TOPLANTILAR

Edit Content

İş Dünyasında Verimli Toplantıların Önemi

Günümüz iş dünyasında, toplantılar çalışanlar tarafından zaman kaybı olarak algılanmaktadır. Oysa ki, verimli toplantılar, şirketlerin karar alma süreçlerinde en önemli araçlardan biri. İşlerin akışını olumlu yönde değiştirmekte, fikir gelişimini ve paylaşımı desteklemekte, ilerleme kaydetme açısından önemli sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Ölümcül Toplantılar kitabında, yazar Patrick Lencioni, toplantıları bir kurumun en önemli iç aktivitesi olarak göstermektedir. Sıkıcı geçen toplantılar sonucunda personelin sıkılıp, motivasyonunu yitirmesiyle herkes için ortak bir yön bulunmasının da zorlaştığını da kitabında belirtmektedir.

Toplantınızı planlamadan önce izleyeceğiniz bazı yollarla toplantınızı çok daha verimli bir hale getirmeniz mümkün. İşte sorunların kolayca çözüldüğü, fikir alışverişinin maksimumda olduğu ve işi bir adım öteye taşıyacak toplantılar için Dale Carnegie Ölümcül Toplantılar Workshop programını sizlere sunuyoruz.

Bu worksop, kurumların temel ihtiyaçlarına göre tek başına ya da Dale Carnegie Akademi Takımlardaki 5 Temel Aksaklık Programıyla birlikte yürütülmektedir.

 

Ölümcül Toplantılar Workshop’unun Kuruma Faydaları:

 • Toplu onaylamalarla geçen pasif bilgi paylaşımı toplantıları yerine, katılımcıların görüşlerini yapıcı tartışmalarla sağlıklı kararlara ulaştırmaları
 • Amaca göre farklı toplantı tekniklerinin kullanımıyla toplantıların etkinliğinin artması
 • Kurumun önemli karar, aksiyon ve stratejilerinin verimli toplantılarla gerçekleşmesi
 • Çalışanların toplantılarda zaman kaybı yaşamaması nedeniyle motivasyonlarının artması

Toplantıların verimsiz ve sıkıcı geçmesinin temel nedeni, katılımcıların pasif bilgi paylaşımında bulunmalarındandır. Çoğunlukla sizinle aynı fikirdeyim ya da oylamalarla karara verildiğinde kurumu ileriye taşıyacak sağlıklı kararlar alınamaz. Bunun nedeni, kişilerin diğer toplantı katılımcılarıyla tartışmaktan çekinmeleridir.

Katılımcıların görüş paylaşımı ve öneriler çerçevesinde yapıcı tartışmalar yaşamaları sağlıklı kararlar alınmasını sağlar. Birbirleriyle tartışmaktan çekinmeyen takımlar, toplantıları da daha verimli yaşayacaklardır.

Bu nedenle Dale Carnegie Akademi olarak, kurumlara Ölümcül Toplantılar Workshop’unu, Takımlardaki 5 Temel Aksaklık Programıyla birlikte almalarını önermekteyiz.

Kimler için gerekli?

– Bölüm ya da kurum içi toplantılarını daha etkin ve verimli gerirmek isteyenler

– Her toplantının mutlaka somut, aksiyon alınabilecek çıktıları olmasını hedefleyen yöneticiler

VERİMLİ TOPLANTILAR

Edit Content

İş Dünyasında Verimli Toplantıların Önemi

Günümüz iş dünyasında, toplantılar çalışanlar tarafından zaman kaybı olarak algılanmaktadır. Oysa ki, verimli toplantılar, şirketlerin karar alma süreçlerinde en önemli araçlardan biri. İşlerin akışını olumlu yönde değiştirmekte, fikir gelişimini ve paylaşımı desteklemekte, ilerleme kaydetme açısından önemli sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Ölümcül Toplantılar kitabında, yazar Patrick Lencioni, toplantıları bir kurumun en önemli iç aktivitesi olarak göstermektedir. Sıkıcı geçen toplantılar sonucunda personelin sıkılıp, motivasyonunu yitirmesiyle herkes için ortak bir yön bulunmasının da zorlaştığını da kitabında belirtmektedir.

Toplantınızı planlamadan önce izleyeceğiniz bazı yollarla toplantınızı çok daha verimli bir hale getirmeniz mümkün. İşte sorunların kolayca çözüldüğü, fikir alışverişinin maksimumda olduğu ve işi bir adım öteye taşıyacak toplantılar için Dale Carnegie Ölümcül Toplantılar Workshop programını sizlere sunuyoruz.

Bu worksop, kurumların temel ihtiyaçlarına göre tek başına ya da Dale Carnegie Akademi Takımlardaki 5 Temel Aksaklık Programıyla birlikte yürütülmektedir.

 

Ölümcül Toplantılar Workshop’unun Kuruma Faydaları:

 • Toplu onaylamalarla geçen pasif bilgi paylaşımı toplantıları yerine, katılımcıların görüşlerini yapıcı tartışmalarla sağlıklı kararlara ulaştırmaları
 • Amaca göre farklı toplantı tekniklerinin kullanımıyla toplantıların etkinliğinin artması
 • Kurumun önemli karar, aksiyon ve stratejilerinin verimli toplantılarla gerçekleşmesi
 • Çalışanların toplantılarda zaman kaybı yaşamaması nedeniyle motivasyonlarının artması

Toplantıların verimsiz ve sıkıcı geçmesinin temel nedeni, katılımcıların pasif bilgi paylaşımında bulunmalarındandır. Çoğunlukla sizinle aynı fikirdeyim ya da oylamalarla karara verildiğinde kurumu ileriye taşıyacak sağlıklı kararlar alınamaz. Bunun nedeni, kişilerin diğer toplantı katılımcılarıyla tartışmaktan çekinmeleridir.

Katılımcıların görüş paylaşımı ve öneriler çerçevesinde yapıcı tartışmalar yaşamaları sağlıklı kararlar alınmasını sağlar. Birbirleriyle tartışmaktan çekinmeyen takımlar, toplantıları da daha verimli yaşayacaklardır.

Bu nedenle Dale Carnegie Akademi olarak, kurumlara Ölümcül Toplantılar Workshop’unu, Takımlardaki 5 Temel Aksaklık Programıyla birlikte almalarını önermekteyiz.

Kimler için gerekli?

– Bölüm ya da kurum içi toplantılarını daha etkin ve verimli gerirmek isteyenler

– Her toplantının mutlaka somut, aksiyon alınabilecek çıktıları olmasını hedefleyen yöneticiler

Günümüz iş dünyasında, toplantılar çalışanlar tarafından zaman kaybı olarak algılanmaktadır. Oysa ki, verimli toplantılar, şirketlerin karar alma süreçlerinde en önemli araçlardan biridir. Bu workshop, Takımlardaki Beş Temel Aksaklık Programıyla birlikte yürütülmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ekip Oluşturma

Başarılı ekipler, ekiplerindeki çok çeşitli kişiliklerden, becerilerden ve yeteneklerden en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını bilirler ve liderleri de işbirliğini inşa eden rekabetçi bir ruhu nasıl yaratacaklarını bilir.

Ortak bir amaç oluşturun

Ekip oluşturma, ortak bir amaç duygusu yaratmakla başlar. Bu, ekibi güçlendirir, yön belirler ve karar almayı ve problem çözmeyi kolaylaştırır. Bir ekibin farklılıklar ve çatışmalar üzerinde çalışma yeteneğini kolaylaştırır.

Ortak bir amaç, açık ve özlü iletişim için bir platform sağlar. Bireylere ekibin var olma nedeni hakkında net bir fikir verir, bireysel rolleri netleştirir ve ekibin çabasındaki her rolün önemini ifade eder.

Takım Özellikleri:
 1. İşbirlikçi:
  Bireyler süreçlerin ve etkileşimlerin planlandığı gibi işlemesi için birbirlerine güvenirler.
 2. Karşılıklı Saygıyı Geliştirin
  Birey kibirden, küçümsemekten ve eleştiriden kaçınır.
 3. Demokratik
  Her ekip üyesinin sesi duyulur.
 4. İyi Eğitilmiş, Eğitimli, Tecrübeli
  Ekip üyelerinin kendi deneyim ve bilgi birikimine sahip belirli bir rolde çalışması beklenir.
Ekibinizle nasıl çalışıyoruz?

Ekipleriniz ister sanal, ister hibrit, dağınık veya yüz yüze olsun, ekiplerinize daha büyük sonuçlar elde etmek için birlikte çalışma biçimlerini güçlendirme konusunda ilham veriyor ve onları teşvik ediyoruz.

Yüksek performanslı ekipler, bir grup insanın tutkuyla, netlikle ve odaklanarak ortak bir hedefe ulaşmada birbirlerini desteklemek üzere bir araya gelmesiyle oluşur.

Aşağıdakileri başarmak için teşhis (değerlendirmeler), kolaylaştırılmış atölye çalışmaları ve eğitim kombinasyonu yoluyla sizinle birlikte çalışıyoruz:

Güven ve Bağlantı

Ekip ilişkilerinin önemi konusunda farkındalık oluşturuyor ve ekibinizin güven düzeyini artıracak araçlar sağlıyoruz.

Vizyon

Organizasyonel sonuçlara uygun, zorlayıcı bir ortak hedef oluşturmak için ekibinizle birlikte çalışacağız.

İletişim ve Sorumluluk

Ekipleriniz iletişim hatlarını güçlendirecek ve ölçülebilirlik ve hesap verebilirlik konusunda uyum kazanacaktır.

Organizasyon ve Ekip Değerlendirmeleri (Assessments)
 • Çalışan Bağlılığı Değerlendirmesi: Çalışan bağlılığını artıran veya engelleyen temel faktörleri belirleyin

 • Liderlik Etkinliği Anketi: Liderleri, hedef belirleme, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi etkililiğin temel faktörleri konusunda ölçer

 • Organizasyonel Etkinlik Anketi: Başarı alanlarını ve organizasyonel etkililiğin önündeki engelleri ölçer

 • Satış Etkinliği Anketi: Satış yaparken güçlü yönleri ve satış başarısının önündeki engelleri ölçer
Bize Ulaşın
güvenen takımlar
Takım Çözümleri Bilgi Talebi
Bize Ulaşın!

Ekiplerinizde güven, bağlılık ve uyum geliştirin.

 

Contact Us Logo

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: