Dale Carnegie Türkiye

Şirketler Satış Eğitiminden Neler Bekliyor?

Lunch & Lead / Besleyici Fikirler

Şirketler satış eğitiminden neler bekliyor?
Webinar Hakkında


Değişen pazar koşulları, artan rekabet, fiyat baskısı şirketlerin çevik bir satış gücü ortaya koymalarını gerektirmiştir. Bu şartlar ürün, hizmet ya da çözüm satan tüm şirketler için geçerlidir.

Aynı zamanda satış süreçlerinin uzaması, müşteri taleplerinin artması ve satışa dönüşümün giderek zorlaşması müşteriler karşısında gerekli yetkinliğe sahip, donanımlı bir satış ekibinin varlığını zorunlu kılmaktadır. .

Artık satış fonksiyonu, satış elemanlarının müşteriler ile kısa süreli ilişkiler kurduğu bir fonksiyon olmaktan çıkmış, müşteriler ile daha uzun süreli ilişkiler kurmayı hedefleyen ve bunun için uygun metodolojileri kullanan, stratejik bir fonksiyon haline gelmiştir.

WEBINARIN HEDEFİ
• Sürdürülebilir bir satış & müşteri ilişkisi için gelişim alanlarını ortaya koymak
• Şirketlerin satış ekiplerinin müşteriler ile sürdürülebilir ilişkiler kurması için gerekli yetkinlikleri tanımlamak
• Bu yetkinliklerin artırılması için nasıl bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğunu paylaşmak

Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Dale Carnegie Türkiye

Gelecekte planlanacak webinarlar için bize ışık tutacak aşağıdaki formu göndermenizin hemen ardından webinar kaydı başlayacaktır. İyi seyirler.

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: