Dale Carnegie Türkiye

DC Danışmanık > Organizasyonel Sağlık > Organizasyonel Sağlık Ne Demek?

STRATEJİ

Organizasyonun tek bir vücut halinde aynı yönde ilerlemesi o organizasyona büyük bir rekabet avantajı sağlar. Bu rekabet avantajını sergilemek için kurumun vizyonun, varoluş amacının, kurumsal değerlerinin ve stratejik odak alanlarının tanımlı olması, stratejik planlamasının yapılmış olması kritiktir.

Dale Carnegie danışmanlık olarak, çalışanları sürece katarak, yapısal araçlar ve metodlarımızı kullanarak gerçekleştirdiğimiz workshoplar ile o organizasyonel özel kurum vizyonunu , varoluş amacını ve değerlerini oluşturuyoruz.

Aynı zamanda varoluş amacı ile uyumlu, organizasyonu vizyonuna taşıyacak, stratejik planlamalarını yapmalarına da destek oluyoruz.

Strateji boyutu altındaki Hizmet Başlıklarımız:

  1. Stratejik Planlama
  2. Varoluş amacı, vizyon ve kurumsal değerlerin tanımlanması
  3. Ortak Yön oluşturulması

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: