Dale Carnegie Türkiye

DC Danışmanık > Organizasyonel Sağlık > Organizasyonel Sağlık Ne Demek?

LİDERLİK

Liderlik boyutu diğer Organizasyonel Sağlık boyutlarının lokomotifidir.

Liderler, aldıkları kararlar ve davranış şekilleri ile, stratejilerin hayata geçmesini, kurum kültürünü, çalışan bağlılığı gibi, ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok faktörü doğrudan etkilerler.

Bu sebeple liderlik boyutunun tüm diğer boyutlar üzerindeki etkisi yüksektir. Bir organizasyondaki liderlik beceri seviyesi yükseldikçe, diğer boyutları da olumlu etkiler ve organizasyonu daha sağlıklı hale getirir.

Liderlik boyutu altındaki hizmetlerimizin temel amacı, organizasyonun liderlik kapasitesini ve performansını artırmaktır.

Liderlik Boyutu Altındaki Hizmetlerimiz:

  1. Liderlik modelinin oluşturulması
  2. Liderlik yetkinlik setinin ve davranış göstergelerinin oluşturulması
  3. Liderlik değerlendirme merkezi çalışmaları ile organizasyondaki mevcut liderlik kapasitesinin ölçülmesi
  4. Liderlik becerilerinin geliştirilmesi
  5. Etkili Takımların Oluşturulması

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: