Dale Carnegie Türkiye

DC Danışmanık > Organizasyonel Sağlık > Organizasyonel Sağlık Ne Demek?

CHECK UP

Bir organizasyonda; stratejik planlama, organizasyon yapısı, iş akışları, sürekli gelişim, liderlik, çalışan deneyimi ve kurum kültürü boyutlarının, bir bütünü oluşturacak şekilde birbiri ile uyumlu ve organizasyonun yüksek performansını ve sürdürülebilirliğini destekleyici olmasına Organizasyonel Sağlık diyoruz.

Organizasyonun ne ölçüde sağlıklı olduğunu ölçmek, aynı şirketin performansını ölçmeye göre maalesef çok daha zor ve uzmanlık gerektiren bir konu.

DC Danışmanlık olarak, Organizasyonel Sağlık Check Up’ı ile 6 ana boyuttaki ( stratejik planlama, iş akışları, sürekli gelişim, liderlik, çalışan deneyimi ve kurum kültürü) mevcut durumu, uygulama ve davranışları online anket ile çalışanlara soruyoruz.

Detaylı bir bütünsel sonuç raporu ile organizasyonun güçlü ve gelişime açık yönlerini ortaya çıkararak, müdahale isteyen alanları önceliklendiriyor, yol haritamızı belirliyoruz.

Check up Hizmet Başıklarımız:

  1. Organizasyonel Sağlık Check Up anketinin uygulanması
  2. Organizasyonel Sağlık boyutları arasında uyumun sağlanması

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: