Dale Carnegie Türkiye

Yöneticiler için Liderlik Eğitimi kursu, üst düzey yöneticilerin süreç becerilerini geliştirmesine yardımcı olmuş ve onları projeleri daha etkili bir şekilde yönetmek, işi devretmek ve çalışanalrını güçlendirmek için hazırlamıştır. Hem üst düzey hem de orta düzey yöneticilere açık olan Dale Carnegie Kursu, bireylerin kendine güven ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır. Dale Carnegie'nin pratik, takım odaklı eğitim yaklaşımı yeni liderlik takımının birleşmesine yardımcı oldu ve onları şirket için performans hedefleri belirlemeye odakladı.

Şimdi Nasıl Başarıyorlar?

Çapraz-fonksiyonel işbirliği, kurumun farklı alanlarını birbirine daha da yakınlaştırmaya yardımcı olarak, bölümler arası bölünmeleri eritmeye ve iletişimi geliştirmeye yardımcı oldu.İş akışlarının iyileştirilmesi ve sorumluluk yetkilendirmelerinin artması yoluyla sağlanan verimlilik, yöneticilerin yeni ekipleri kabul etmesine ve ilave yönetim katmanlarına ihtiyaç duymadan ilave görevler almalarına imkan tanıdı. Şirket, kendisi ile ortak noktasını keşfettikçe, daha güçlü ve daha birleşik hale geldi.

Zorluklar

Arkansas Delta Dental, yetenekli insanlara sahip bir kurumdur, fakat çalışanlarının yöneticilik becerilerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Pek çok orta düzey yönetici, günlük sorumluluklarını yerine getirebilecek ve çalışanları arasında çıkan çatışmaları çözebilecek hazırlıkta değildi. Bu da gittikçe büyüyen bir memnuniyetsizliğe ve de işten çıkma oranının yükselmesine sebep oluyordu.

Çözümler

Dale Carnegie Eğitim, Delta Dental’e iki aşamalı bir eğitim yaklaşımı tavsiye etti: Liderlik becerilerini geliştirmek için Yöneticilere Liderlik Eğitimi ve kişilerin özgüvenleriyle iletişim becerilerini arttırmak için Dale Carnegie Temel Kursu. Katılımcılar bu eğitimler esnasında, bir yandan Delta’nın operasyonel verimliliğini ve üretimini arttırmak üzere iş çözümleri geliştirirken, bir yandan da teoriyi uygulamaya geçirmiş oluyorlardı.

Sonuçlar

Dale Carnegie Eğitim, Delta Dental’ın operasyonel, üretimsel ve verimlilik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için iş fırsatlarını görmesine, yakalamasına yardımcı olmuş ve maliyetlerini düşürmesine, hizmet kapasitesini de arttırmasına da neden olmuştur. Çalışanların özgüvenleri arttıkça da üretkenlikleri de artmıştır. Kurumun pek çok farklı bölümünde çalışanlarının birbirleriyle iletişiminin ve iş birliğinin de fark edilir düzeyde arttığı görülmüştür. Sonuç olarak Delta Diş, operasyonlarında ve finansal geri dönüşte rekor bir performansa ulaşmıştır.

“Dale Carnegie Eğitim programları bizim için rakipsizdir. Geçen yıl firma tarihimizde bizim için operasyonel, finansal ve büyüme bakımlarından en iyi yılımızdı. Bu oldu çünkü insanlarımız işlerini en etkin ve verimli şekilde yapabilmek için çok iyi eğitilmişlerdi ve onlar, diğerlerine de aynı şeyleri yapma konusunda ilham kaynağı oldular. Dale Carnegie bu tarz eğitim alanında dünya çapında çok zengin bir tecrübeye sahip.”

 

Delta Dental – Ed Choate, President and CEO, Delta Dental Arkansas

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: