Dale Carnegie Türkiye

Uzaktan Çalışmada Mikro Yönetimden Kaçınmanın 4 Adımı

Mikro yönetim


Pandemi sonrası normalleşmeye rağmen, uzaktan çalışma hala güçlü bir seçenek olarak yerini koruyor.  Liderlerin bir kısmı ekiplerini uzaktan yönetirken çok daha fazla zorlanıyorlar ve sonuçta mikro yönetmeyi tercih ediyorlar.

İster uzaktan, ister hibrit, ister yüz yüze, mikro yönetim stresi artırırken, güveni, yaratıcılığı ve verimliliği azaltıyor aynı zamanda çalışanların zindeliği üzerinde de istenmeyen birçok olumsuz sonuca yol açıyor.  

Peki bundan kaçınmak için neler yapmak gerekiyor?

Mikro Yönetim Örnekleri

Aslında mikro yönetim uygulayan liderler, nadiren çalışanlarına düşmanlık veya kötü niyet besliyorlar. Hatta bu şekilde davrandıklarının farkında bile değiller. Tıpkı aşağıdaki tümüyle proje başarısına odaklanan lider örneği gibi. Bir yönetici çalışanına proje görev ataması yapar. Birkaç gün sonra, çalışanından bir ilerleme raporu ister. Çalışanının “Her şey yolunda gidiyor” sözünden memnun kalmaz. Çünkü bu noktaya kadar yapılan her şeyi bilmek istemektedir. Çalışan, yöneticisini bilgilendirmek için ek zaman harcar ve bilgilendirme sonrasında yönetici çalışanın devam etmesine izin verir. Ve sonrasında tüm iletişimlerde CC’de olmak ister. Projenin belli aşamalarında yönetici hemen devreye girer ve hatta kararlarında ısrarcı olur. Proje tamamlandığında, yönetici işi tekrar gözden geçirir ve gerekli yerleri düzeltmeyi tercih eder. Bu örnek bütününde mikro yönetim konusunda aşırı bir uygulama gibi gözükse de sanırım belli noktalar hepimize yeterince tanıdık gelmektedir. Gelin bu tip bir uygulamanın çalışan motivasyonu ve bağlılığı üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanalım.

Mikro Yönetim Problem Mi?

Evet; Mikro yönetim, çalışanların duygu durumlarını ve performanslarını etkileyen ciddi bir sorundur. Lider yönünden bakıldığında da, normal işlerinden daha fazlasını üstlenen lider, bir süre sonra bunalmaya başlar ve tükenir. Bu ofis ortamında da uzaktan çalışmada da gözlemlenen bir durumdur. Harry Chambers’ın ‘My Way or the Highway: The Micromanagement Survival Guide’ı yayınladığı 1998 yılından beri mikro yönetimin bir sorun olduğunu biliyoruz. Dikkat çekici araştırma sonuçlarına göz atacak olursak: Yönetici olmayanlar arasında:
 • % 37 şu anda mikro yönetildiklerini, % 67’i ise daha önce mikro yönetildiklerini belirtmektedir.
Yöneticiler arasında:
 • % 27’si şu anda mikro yönetildiklerini, % 71’i daha önce mikro yönetildiklerini belirtmektedir.
Uzaktan çalışma, mikro yönetim sorununu daha da kötüleştirdi. Profesyonel network ağı Blind, 2300 çalışanına pandemiden bu yana daha az ya da daha fazla mikro yönetime maruz kalıp, kalmadıklarını  sordu. Çalışanların % 42’si daha fazla kaldıklarını belirtti. Track Time 24 araştırmasına göre, çalışanların neredeyse yarısı (% 48) yönetime bağlı güvenin azaldığına inandığını ve çalışanların %20’si uzaktan çalışmanın en stresli yönünün, mikro yönetim olduğunu ortaya koymaktadır. GoodHire’ın, 2021 yılında 3000 çalışanla yaptığı araştırmada, çalışanlar mikro yönetimi en kötü yöneticilik özelliği olarak ilk sırada göstermişlerdir.

Mikro Yönetimin Negatif Etkileri

İş yerinde mikro yönetim, çalışana, yöneticiye, şirkete ve müşterilere zararlıdır. Çalışanlar gelişemez ve kendi yeteneklerine olan güvenlerini kaybederler. Bu aynı zamanda, çalışan bağlılığının azalmasına da neden olur. Forbes, çalışanların % 69’unun mikro yönetim nedeniyle iş değiştirmeyi düşündüğünü ve% 36’sının bu nedenle iş değiştirdiğini belirtiyor.  Öte yandan yöneticiler tükenir. Tüm bunlar, müşterilerin aldığı hizmetten memnun kalmamasıyla sonuçlanır.

Uzaktan Çalışmada Liderler Neden Miko Yönetimi Tercih Ediyorlar?

Aşağıdakilerden herhangi birini söylediniz veya düşündünüz mü?

 • Sadece bilgi sahibi olmak için döngüde (loop’da) kalmayı tercih ediyorum.
 • Uzun zamandır buradayım, bu nedenle nasıl daha iyi yapılacağını biliyorum.
 • Keşke doğru yapacakları konusunda onlara güvenebilseydim.
 • Korkarım proje çıkmaza girecek.
 • Bu projenin gidişatı için bir şeyler yapmak zorundayım gibi görünüyor.

Bunları aklımızdan geçirmek, mikro yönetimi benimsediğimizi veya bunu yapmanın eşiğinde olduğumuzu gösteriyor. Elbette bu konuda tam bir teşhis koyabilmek için şirketteki yapı ve süreçleri de analiz etmek gerekiyor.

Mikro Yönetimden Nasıl Kaçınılır?

 1. Çalışanlara Duyduğunuz Güveni Artırın

Onları bilgisayarlarında ya da masalarında çalışırken görmeden de yeterince çaba sarf ettiklerine güvenmek zorundayız.

 1. Çalışanları Güçlendirin

Bir yönetici, karar vermelerine asla izin vermezse, çalışanlarına güvendiğini gösteremez. Çalışanları karar vermeleri için güçlendirmek, işteki katılımlarını artıracak ve daha büyük bir amaç duygusuna yol açacaktır. İçsel motivasyonu yüksek olan çalışanlar daha çok çalışacak ve yöneticiler onları mikro yönetme ihtiyacı hissetmeyecektir.

 1. Empatiyi Artırın

Bir yönetici bir çalışanın yerine geçtiğinde, o kişinin nasıl ve neden bu şekilde çalıştığını daha iyi anlayacaktır. Farklı düşünce ve deneyimleriyle benzersiz olduklarını daha iyi anlayacaklardır. Yüksek empatiye sahip yöneticiler daha az mikro yönetim yapacaktır.

 1. Kişisel ve Profesyonel Gelişim

İş yerinde mikro yönetimin nasıl kaldırılabileceğini öğrenmek için eğitimler yardımcı olacaktır. Bu eğitim çözümleri hem çalışanların hem de yöneticilerin işlerini daha iyi ve daha fazla güvenle (ve daha az mikro yönetimle) yapmalarına da yardımcı olabilir.

 

Bir organizasyonda mikro yönetimi azaltmak, çaba ve eğitim gerektirir.

Paylaş

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: