Dale Carnegie Türkiye

DC Danışmanık > Organizasyonel Sağlık > Organizasyonel Sağlık Ne Demek?

KÜLTÜR

Kurum kültürü pratik ve anlaşılır bir bakış açısıyla, o organizasyonda işlerin nasıl yürüdüğü şeklinde tanımlanabilir.

Aynı zamanda, o organizasyondaki inanışların düşüncelerin, davranışların ve değerlerin toplamından oluşur.

Bu inanışlar, bazen açıkça bazen de dolaylı olarak kendini tüm organizasyon genelinde gösterir. Nelerin başarı olarak kabul edildiği, nelerin alkışlandığı ve teşvik edildiği, liderlerin yaklaşım şekilleri, o organizasyonu birarada tutan değerler, önceliklerimiz, erteleyip ihmal ettiklerimiz bize kurumumuzun kültürü hakkında çok şey söyler.

Bir organizasyonun kültürü zaman içinde kurucuların, yöneticilerin, çalışanların, sektörün atlatılan zorluk ve kazanılan büyük başarıların etkisiyle oluşur. Organizasyon için iyi ya da kötü kültür diye bir şey yoktur. Önemli olan organizasyonun kültürünün vizyonu, stratejileri ve kurumsal amacı ile uyumlu olmasıdır. Aksi takdirde istenen hedeflere ulaşmak zorlaşır hatta imkansız hale gelir.

Kurum kültürü ölçülmesi ve somut hale gelmesi zor bir konu olduğu için, kültür başlığı altındaki çalışmalarımızı Cameron & Quin’in oluşturduğu Rekabetçi Değerler Modelini kullanarak gerçekleştiriyoruz.

Kültür Boyutu Altındaki Hizmetlerimiz:

  1. Mevcut ve istenen kültürün tanımlanması
  2. Stratejiler ile uyumlu kültürün oluşturulması
  3. Mevcut kültürden olması gereken kültüre dönüşüm

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: