Dale Carnegie Türkiye

Hizmetlerimiz

S trateji Alanı

• Kurum stratejik planlaması
• Kurum amaç, vizyon, değerlerin belirlenmesi ve/veya benimsetilmesi
• Kurum stratejik planı ile uyumlu departman, pozisyon hedeflerinin yapılandırıması
• Ortak Yön oluşturulması

A kışlar Alanı

İhtiyaç duyulan, hedeflenen sistemin, süreçlerin kurulması, geliştirilmesi

(Ör. inovasyon sistemi, performans sistemi, kurum içi koçluk- mentorluk sistemi)

G elişim Alanı

• Gelişim kültürünün geliştirilmesi
(Genel veya Tematik) Akademi Kurulması (Ör. satış akademisi, liderlik akademisi)
• Gelişim Merkezi kurulması, uygulaması
• Yetkinliklerin gelişimi
• İç eğitmenlik sisteminin kurulması
• Etkili takımlar oluşturulması

Icon/Leadership/WhiteCreated with Sketch.

L iderlik Alanı

Liderlik modelinin, yetkinliklerinin belirlenmesi, geliştirilmesi.

 

İ nsan Alanı

• Çalışan bağlılığı gelişimi
• Değerlendirme merkezi kurulması, uygulanması
• Çalışan deneyiminin iyileştirilmesi

K ültür Alanı

• Mevcut kurum kültürünün belirlenmesi
• İstenen ve olması gereken kurum kültürünün belirlenmesi
• İstenen kurum kültürüne dönüştürülmesi

SAGLIK Alanı

• Organizasyonel Sağlık Check-Up
• S A G L I K Alanlarında uyumun sağlanması (Örneğin strateji-kültür-liderlik uyumu)

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: İstanbul • Saat: 9:00-16:00 • Tarihler: 01/03/2022 – 02/03/2022 • Tür: Sınıf İçi

Program Hakkında Önemli Detaylar

Program seans bilgileri. • Lokasyon: • Saat: 9:00-17:00 • Tarihler: dd/aa/yyyy – dd/aa/yyyy • Eğitmenler: